Plusscouts 23+

De plusscouts is een speltak voor leiding, bestuur, vrijwilligers en voor kaderleden die de Lisser Kaninefaten nog steeds een warm hart toedragen. Als plusscout is er één keer per maand een gezellige avond met activiteit die door de plusscouts zelf ingevuld wordt. Daarnaast ben je welkom bij gezamenlijke evenementen zoals de nieuwjaarsborrel en seizoensafsluiting, en blijf je lid van Scouting Nederland zodat je bijvoorbeeld op de prachtige labelterreinen kunt kamperen. 

Algemene informatie

Eén keer in de maand hebben de plusscouts opkomst op de Kali of elders. De plusscouts maken zelf het programma, dus de activiteiten variëren van sushi maken tot solderen tot 3d-tekenen op het strand. Veel van de plusscouts steken regelmatig een helpende hand uit bij de jongere speltakken, onderhouden het clubhuis of organiseren grote activiteiten van de groep. Een speltak speciaal voor mensen die net even meer dan zijdelings betrokken willen zijn bij de Lisser Kaninefaten. 

Afspraken PlusScouts

  • Eén keer per maand op zaterdagavond opkomst in de Kali 
  • Ander gebruik dan van de faciliteiten van de Kali zijn voor eigen rekening
  • Wij krijgen notulen van de groepsraad
  • Wij hebben wel vertegenwoordiging, maar geen stemrecht in de groepsraad

Contact

Vragen en / of opmerkingen: De Plusscouts zijn voor of na de opkomst beschikbaar. Uiteraard kan contact ook per e-mail naar het algemene adres of via het contactformulier

Opkomsttijd: Zaterdagavond van 19.30 uur tot 22.30 uur in clubhuis de Kali 
Telefoon clubhuis de Kali: 0252 – 421351

Kalender