Ouder vertegenwoordiger

Om er voor te zorgen dat Scouting Lisser Kaninefaten optimaal draait zijn we op zoek naar oudervertegenwoordigers. Deze ouders behartigen de belangen van de ouders van de kinderen die lid zijn van de speltak en fungeren als aanspreekpunt voor andere ouders. Ze vergaderen mee over belangrijke punten tijdens de groepsraad en denken mee over de toekomst van Scouting om er voor te zorgen dat hun kinderen het Scoutingspel optimaal ervaren. 

 

We gaan dit in het leven roepen omdat niet alleen de jeugdleden, maar ook de ouders een belangrijk onderdeel vormen van de groep, en we willen hen goed vertegenwoordigen tijdens beslissingen die impact hebben op hun kinderen.

 

Lees hier meer over oudervertegenwoordiging.

Waarom oudervertegenwoordiging?

Een oudervertegenwoordiger vertegenwoordigt de belangen van de kinderen die lid zijn van een speltak en daarmee indirect ook de belangen van de andere ouders. Ze vergaderen mee in de groepsraad en zijn – naast de leiding – het aanspreekpunt voor de andere ouders.  

NB: Waar in deze omschrijving ouder(s) staat, kan ook verzorger(s) gelezen worden.

Wat doet een oudervertegenwoordiger?

 • Heeft een adviesrol in de groepsraad 
 • Vertegenwoordigt de ouders en de jeugdleden van de eigen speltak 
 • Geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het groepsbestuur 
 • Denkt mee met leiding/bestuur in het belang van de jeugdleden en/of hun ouders

Waarvoor kan een ouder bij een oudervertegenwoordiger terecht?

 • Collectief verzamelen van ideeën en suggesties van ouders naar leidingteam/bestuur 
 • Of bespreekbaar maken van andere zaken die de speltakleiding/bestuur aangaan

Waarvoor kan een ouder niet bij de oudervertegenwoordiger terecht?

 • Individuele problemen van een kind en/of een gezin 
 • Vertrouwelijke zaken (hiervoor is de leiding of vertrouwenspersoon)

Procedure voor oudervertegenwoordigers

 • Elke speltak heeft in principe één oudervertegenwoordiger 
 • De oudervertegenwoordiger heeft een kind bij de speltak die hij/zij vertegenwoordigt 
 • Een oudervertegenwoordiger vertegenwoordigt één speltak
 • Een oudervertegenwoordiger is geen lid van een leidingteam of bestuur 
 • Een oudervertegenwoordiger schuift niet automatisch mee naar een volgende speltak als het kind overvliegt 
 • Een oudervertegenwoordiger wordt gekozen of voorgedragen door de ouders van de betreffende speltak

Hoe loopt het proces van het kiezen van een oudervertegenwoordiger:

 • De ouders kunnen zich aanmelden na berichtgeving via de mail en website tot uiterlijk 1 november.
 • Informatie inwinnen en aanmelden kan bij Aurora Heemskerk of via Contact – Algemeen
 • Met de teamleiders wordt besproken welke ouders zich hebben aangemeld. Zij bepalen echter niet welke oudervertegenwoordiger wordt voorgedragen! 
 • In een aparte mail kunnen de aangemelde ouders zich voorstellen met wat achtergrond en motivatie.
 • In de mail staat ook de stemlink om digitaal te stemmen.
 • Stemmen kan alleen door ouders, één stem per kind per speltak. 
 • De stemperiode duurt 2 weken.
 • Als er maar één ouder zich aanmeldt per speltak wordt er voor die speltak geen verkiezing gehouden maar is deze ouder automatisch aangenomen. 
 • Oudervertegenwoordigers kunnen zich herkiesbaar stellen voor een volgend seizoen.

Kalender

Laatste nieuws