Vernieuwing sanitair

Scoutinggroep Lisser Kaninefaten is een actieve Scoutinggroep met bijna 90 jaar historie. Momenteel telt de groep ongeveer 90 jeugdleden in de leeftijd 5 tot en met 21 jaar die vaak op wekelijkse basis bij elkaar komen. Daarnaast zijn ongeveer 35 kaderleden op vrijwillige basis actief in verschillende rollen.

De groep stelt zich ten doel gestalte te geven aan het Scoutingspel op grondslag van de ideeën van Lord Baden-Powell en beoogt daarmee een plezierige beleving van de vrije tijd te bieden aan meisjes en jongens, waardoor een bijdrage wordt geleverd aan de vorming van de persoonlijkheid.

De Lisser Kaninefaten hebben de beschikking over een fantastisch clubgebouw in landgoed Wassergeest aan de rand van de gemeente Lisse. Het beheer van het clubgebouw is in handen van de Stichting Scoutinggroep Lisser Kaninefaten, die het gebouw beschikbaar stelt aan de vereniging.

Op dit moment is de vereniging de enige gebruiker van het clubgebouw ‘De Kali’. Sinds enkele jaren geeft de pachtovereenkomst ruimte om het gebouw ook aan andere Scoutinggroepen te verhuren. Een mogelijkheid die we graag willen benutten, om op deze manier honderden kinderen per jaar een geweldige zomerkamplocatie te kunnen bieden. Daarnaast helpt het de vereniging in het delen van de hoge onderhouds- en gebruikskosten van het houten gebouw.

Tegelijkertijd is de noodzaak om een aantal (uitgestelde) klussen in het groot onderhoud aan te pakken, zodat ‘De Kali’ weer aan de eisen van vandaag en de nabije toekomst voldoen en we een veilige omgeving creëren voor onze eigen jeugdleden en alle jeugd die bij ons op zomerkamp komt.

Deze pagina gaat over de eerste stap; de modernisering en uitbreiding van het sanitair.

Toekomstvisie ‘De kali’

Vooruitkijkend naar de toekomst zien we een clubgebouw voor ons dat geschikt is voor gebruik door jeugd en jongeren. Het specifieke Scoutingspel, met de daarbij behorende faciliteiten, moet er gespeeld kunnen worden. Daarnaast zal het clubgebouw goed toegankelijk moeten zijn voor de verschillende gebruikers. De veiligheid van het verblijf in en om het gebouw moet zijn gewaarborgd. Gebruiksgemak en een aangenaam klimaat bevorderen tot slot het welslagen van de activiteiten.

Duurzaamheid en milieu

Het Scoutingspel kent acht activiteitengebieden, die je door het hele Scoutingspel terug ziet komen. Ook in de toekomstvisie van het clubgebouw spelen twee van deze activiteitengebieden een belangrijke rol, te weten ‘Buitenleven’ en ‘Sport en Spel’. Het activiteitgebied Buitenleven gaat over de natuur en het milieu. Vanuit die gedachte is het logisch om zoveel mogelijk duurzame oplossingen na te streven. Door de aard van het gebouw, welke volledig van hout is, is het lastig om een volledig energieneutraal gebouw te realiseren, maar bij de keuzes die we maken kiezen we wel voor een zo duurzaam mogelijke oplossing. Zo zijn we recent overgestapt naar een andere energieleverancier met 100% Nederlandse windenergie en kiezen we voor een zonneboiler die wordt ondersteund door een warmtepomp. Het activiteitengebied ‘Sport en Spel’ gaat over beweging, zoals renspellen, sporten en teamspelen. Dat vraagt een omgeving die wel tegen een stootje kan. We kiezen bij het bouwen en verbouwen voor stevige materialen. En dat zie je terug, want delen van ons clubhuis staat al bijna 90 jaar lang in weer en wind. Niet in de laatste plaats door de vele vrijwilligers die hun vrije tijd steken in het onderhoud van het clubgebouw.

kaninefaten.nl_verbouwing
kaninefaten.nl_Verbouwing

Groot onderhoud 2021-2023

Naast het reguliere onderhoud zijn er in de komende jaren drie grote projecten die in het kader van “Groot onderhoud 2021-2023” onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. De stichting heeft voor iedere opzichzelfstaande klus voldoende middelen om dit aan te pakken. Omdat er een noodzaak en wens is om deze drie projecten snel na elkaar uit te voeren, is er voor het totaal te weinig vermogen.

2021 SANITAIR

Het gebouw beschikt momenteel over twee toiletten en een wasruimte met wasbak. In deze wasruimte is een nooddouche aanwezig. Om het comfort voor onze eigen leden te verhogen en verhuur mogelijk te maken willen we het aantal toiletten uitbreiden van twee naar drie en twee volwaardige douches maken. Daarnaast zorgen we met een zonneboiler die wordt ondersteund door een warmtepomp voor een duurzame manier van warmwatervoorziening die later ook in de keuken gebruikt wordt.

2022 Keuken

De huidige keuken biedt de mogelijkheid om voor een kleine groep te koken. De keukenapparatuur is verouderd (o.a. een gasfornuis en gasgeiser). De indeling van de keuken maakt het niet mogelijk om voor een grote groep te koken en de opbergruimte is beperkt. Een goede keuken levert direct een meerwaarde in de verhuur op en is tevens al langere tijd een grote wens van de vereniging.

2023 Schilderwerk

Het clubgebouw bestaat bijna geheel uit hout. Dat vraagt doorlopend onderhoud. Wanneer het nodig is worden er noodreparaties uitgevoerd. Om te voorkomen dat de algehele kwaliteit van het clubgebouw achteruit gaat wordt de gehele buitenkant iedere zeven jaar van een nieuwe ultrasterke verflaag voorzien. De laatste keer dat dit gedaan is, was in 2013. Uitstellen tot 2023 is mogelijk, verder uitstellen is niet acceptabel.

Projectbeschrijving Sanitair

Bij het opstellen van het programma van eisen is er een participatieve bijeenkomst gehouden met de leden van de Groepsraad (de algemen vergadering binnen de groep) om te bepalen aan welke eisen de nieuwe sanitaire ruimte moet voldoen. Renovatie van huidige sanitaire ruimte en damestoilet naar een nieuwe integrale ruimte met handwasgelegenheid, 2 toiletten en 2 douches:

2021 SANITAIR

Het gebouw beschikt momenteel over twee toiletten en een wasruimte met wasbak. In deze wasruimte is een nooddouche aanwezig. Om het comfort voor onze eigen leden te verhogen en verhuur mogelijk te maken willen we het aantal toiletten uitbreiden van twee naar drie en twee volwaardige douches maken. Daarnaast zorgen we met een zonneboiler die wordt ondersteund door een warmtepomp voor een duurzame manier van warmwatervoorziening die later ook in de keuken gebruikt wordt.

  • Heren- damestoilet voor gebruik bij opkomsten
  • Handenwasgelegenheid (wasgoot met 3 kranen)
  • Integrale douche- en toiletruimte voor logiesfunctie van maximaal 50 personen
  • Ruimtes zijn gemakkelijk in onderhoud en schoonmaak
  • Er wordt gekozen voor een duurzame oplossing in opwekking van warm water
  • Voldoet aan richtlijnen en adviezen van de Blokhutwijzer van Scouting Nederland waar de constructie dit toelaat
  • Renovatie en vernieuwing vindt plaats zonder overschrijding van het huidige oppervlakte van het clubgebouw

Het huidige herentoilet blijft behouden. Deze heeft een extra brede doorgang voor rolstoelen. Door het behouden van dit toilet komt het totaal aantal toiletten op drie. Bergruimte die verdwijnt uit de gang, wordt door een vaste kastenwand in Scoutslokaal gecompenseerd.

kaninefaten.nl_verbouwing

Projectuitvoering

Na gesprekken (en offertes) met verschillende aannemers is een plan uitgewerkt en gepresenteerd aan de groepsraad. De nieuwe sanitaire ruimte komt op de plaats van de huidige wasruimte. We gaan werken met een betonnen vloer met een gietvloer en kunststof wanden. Dit geeft de beste waterdichtheid en is makkelijk en goed schoon te houden. De warmwatervoorziening word verzorgt door een zonneboiler die wordt ondersteund door een warmtepomp. Op deze manier kunnen we zonder gas en met een beperkte hoeveelheid elektriciteit warm water maken. De verschillende aannemers zullen worden aangestuurd door een hoofdaannemer die ook vrijwilliger is bij onze groep. Hij zal ook de vrijwilligers
(ouders, kaderleden en de oudere jeugdleden) aansturen die de nodige klussen zullen gaan doen om de kosten voor de groep zo laag mogelijk te houden.

Vrijwillige inzet

De aannemers aanvaarden aansprakelijkheid voor werkzaamheden en materialen die door hen geleverd zijn. Vanwege het vele leidingwerk wat verborgen zit achter muren, kiezen we er voor om deze werkzaamheden volledig aan professionals uit te besteden en niet door vrijwilligers te laten uitvoeren. Dit om latere aansprakelijkheidsproblemen te voorkomen. Als eerste zal het te verbouwen gedeelte vrij gemaakt moeten worden om ruimte te maken voor de nieuwbouw. We gaan zo veel mogelijk demonteren om materialen te sparen voor hergebruik. Ook moet er buiten het gebouw gegraven worden om de riolering aan aanpassen. Dit alles zal voornamelijk door de vrijwilligers gedaan worden. Als dit gerealiseerd is zal de aannemer het overnemen. Uiteindelijk zal de afwerking en schilderwerk door vrijwilligers gedaan worden.

Planing

kaninefaten.nl_planning

Na het proces van ontwerp en besluitvorming heeft het proces vertraging opgelopen door de COVID situatie, waarbij de vereniging niet altijd bij elkaar kon komen om een goede besluitvorming te nemen en de stichting niet altijd bij elkaar kon komen voor een goede voorbereiding.

Begroting

kaninefaten.nl_begroting

Alle bedragen zijn inclusief BTW

Uw bijdrage helpt

Om het gehele project “Groot onderhoud 2021-2023” uit te kunnen voeren zijn we mede afhankelijk van externe bijdrages. In de huidige meerjarenbegroting kunnen we de modernisering en uitbreiding van het sanitair uitvoeren, maar is er geen budget meer voor de keuken in 2022 en het zeer noodzakelijke buitenschilderwerk in 2023. Om die reden vragen we voor het huidige project al uw steun, zodat we spoedig de andere werkzaamheden grotendeels vanuit onze eigen reserve kunnen uitvoeren. Alle bijdragen, hoe groot of klein, in welke vorm dan ook zijn van harte welkom.

Sponsoring

De totale projectfinanciering voor het sanitair bedraagt circa € 40.000,-. Hiervan zijn we voor € 15.000,- op zoek naar sponsoring.

Materialen

Ook met een bijdrage in het materiaal zijn we erg blij. In overleg met de hoofdaannemer bepalen we of we uw bijdrage kunnen gebruiken.

Vrijwilligers

Een deel van de werkzaamheden worden door vrijwilligers uitgevoerd. Dit zijn met name onze eigen kaderleden. We vragen ouders van (jeugd)leden ook van harte om te helpen.

Donaties

Alle beetjes helpen. Wilt u een kleine bijdrage leveren aan de verbouwing, dan kan dat door een bedrag over te maken naar rekening NL96RABO0376582979 ovv Donatie Sanitair. Of gebruik de Rabo Betaallink op de website om snel een donatie te doen.

kaninefaten.nl_verbouwing