Uw bijdrage helpt

Uw bijdrage helpt

Om het gehele project “Groot onderhoud 2021-2023” uit te kunnen voeren zijn we mede afhankelijk van externe bijdrages. In de huidige meerjarenbegroting kunnen we de modernisering en uitbreiding van het sanitair uitvoeren, maar is er geen budget meer voor de keuken in 2022 en het zeer noodzakelijke buitenschilderwerk in 2023. Om die reden vragen we voor het huidige project al uw steun, zodat we spoedig de andere werkzaamheden grotendeels vanuit onze eigen reserve kunnen uitvoeren. Alle bijdragen, hoe groot of klein, in welke vorm dan ook zijn van harte welkom.

Sponsoring

De totale projectfinanciering voor het sanitair bedraagt circa € 40.000,-. Hiervan zijn we voor € 15.000,- op zoek naar sponsoring.

Materialen

Ook met een bijdrage in het materiaal zijn we erg blij. In overleg met de hoofdaannemer bepalen we of we uw bijdrage kunnen gebruiken.

Vrijwilligers

Een deel van de werkzaamheden worden door vrijwilligers uitgevoerd. Dit zijn met name onze eigen kaderleden. We vragen ouders van (jeugd)leden ook van harte om te helpen.

 
kaninefaten.nl_verbouwing
kaninefaten.nl_bijdrage
Donaties

Alle beetjes helpen. Wilt u een kleine bijdrage leveren aan de verbouwing, dan kan dat door een bedrag over te maken naar rekening NL96RABO0376582979 ovv Donatie Sanitair. Of gebruik de Rabo Betaallink op de website om snel een donatie te doen.